แบล็คกาวด์สไลด์โชว์เว็บศัลยกรรมโลโก้สไลด์โชว์เว็บศัลยกรรม
แบล็คกาวด์สไลด์โชว์เว็บศัลยกรรมแถบชื่อเว็บคลีนิกสเต็มเซลล์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูศัลยกรรม
แบล็คกาวด์สไลด์โชว์เว็บศัลยกรรมรูปร่างกายมนุษย์ตกแต่งสไลด์โชว์เว็บศัลยกรรมการขจัดสารพิษเว็บศัลยกรรม
กรอบแบล็คกราวด์เว็บศัลยกรรมผู้หญิงสวยหลังจากทำศัลยกรรม
หมอคลีนิกศัลยกรรมสเต็มเซลล์บริการมากว่าสิบปีคลีนิกศัลยกรรมและสเต็มเซลล์

เกี่ยวกับเรา


คลีนิก
คลินิกศัลยกรรม

สเต็มเมดคลินิก (จตุรเวชคลินิก เดิม) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550

เป็นสถานบริการด้านสุขภาพและความงามเน้นบริการเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ (Regenerative medicine)
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมนี การบริการด้านขจัดสารพิษ และการให้บริการด้านผิวพรรณและความงาม โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มากว่า 10 ปี อีกทั้งยังมีการให้คำปรึกษาการรักษาโรคเรื้อรัง และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ร่วมด้วย

คลีนิกสเต็มเซลล์

การตรวจวิเคราะห์สุขภาพ


การตรวจลักษณะเม็ดเลือดแดง

LIVE BLOOD ANALYSIS

คือการวิเคราะห์และส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยโดยกล้อง Live Blood Microscope ทำให้ทราบผลการตรวจในทันที โดยผู้รับการตรวจจะทราบลักษณะและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด รวมทั้งสารพิษ โลหะหนักต่างๆ ทำให้แพทย์สามารถประเมินประสิทธิภาพของการทำงานของร่างกาย อาทิ ระบบย่อยอาหาร การทำงานของ ตับ ไต รวมทั้งแนวโน้มความเสื่อมของร่างกายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบำบัด

กล้องตรวจเม็ดเลือดแดง
การตรวจเม็ดเลือดแดง

การตรวจร่างกายด้วยคลื่น (MMRI)

MMRI

เทคโนโลยีภาพสะท้อนความถี่โมเลกุล (MMRI) เป็นวิธีการตรวจร่างกายวิธีที่รวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดบาดแผล ซึ่งช่วยให้ทราบผลการตรวจได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการใช้รังสีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้สามารถประเมินสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจได้ตั้งแต่ในช่วงแรกของการเกิดโรค
MMRI เป็นวิธีที่ใช้การส่งผ่านข้อมูลในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสิ่งมีชีวิตแล้วนำไปวิเคราะห์ พร้อมประมวลผลเกี่ยวกับระดับพลังงานของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะคลื่นที่เกิดขึ้นจากเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย เซลล์โครโมโซม และฮอร์โมน ที่จำเพาะเจาะจงของแต่ละอวัยวะแต่ละเซลล์ รวมถึงค่าทางคณิตศาสตร์ที่มีความสลับซับซ้อนที่จะช่วยในการแปลความหมายข้อมูลต่างๆ ข้างต้นมาแสดงผลเป็นลักษณะสุขภาพของบุคคลที่ทำการทดสอบระบบการวิเคราะห์โรคด้วย MMRI ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินอาการป่วยของผู้ป่วยได้ตั้งแต่ในช่วงที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ หรือ ตั้งแต่ในช่วงที่โรคร้ายยังไม่แสดงอาการ

คุณหมอศัลยกรรมพูดคุยกับคนไข้
การฝังเข็ม

การฝังเข็ม

เวชกรรมฝังเข็มเป็นศาสตร์การรักษาโรคที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานนับ 4,000 ปี มาแล้ว ศาสตร์วิชานี้มีกำเนิดมาจากการแพทย์แผนโบราณของจีน และได้รับการพัฒนาสืบทอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ปัจจุบันนี้ การรักษาโรคด้วยการฝั่งเข็มได้เป็นที่ยอมรับจากวงการแพทย์ทั่วโลกนับกว่า 140 ประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

คีเลชั่นคือ

EDTA จะไปจับกับโลหะหนัก เช่น เหล็ก แคลเซียม ซึ่งจะสะสม และพอกอยู่ตามผนังหลอดเลือดให้ไหลเวียนออกมาในกระแสเลือด รวมไปถึงโลหะหนักเป็นพิษที่สะสมอยู่ในเนื้อเยื่อร่างกายด้วย นอกจากนี้ วิตามินและแร่ธาตุ โดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระในขนาดที่เรียกว่า Megadose (ขนาดมากพอที่จะส่งผลในการรักษา) ก็จะไปรักษาหลอดเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดดีขึ้น เส้นเลือดจะไม่ตีบตัน

อ่านเพิ่มเติม
โปรแกรมให้โอโซนในระบบหลอดเลือด

OZONE โปรแกรมให้โอโซนในระบบหลอดเลือด

การบำบัดด้วยโอโซนนั้นใช้ประโยชน์จากลักษณะโครงสร้างที่ไม่เสถียรของตัวโอโซน ซึ่งประกอบไปด้วยโมเลกุลของออกซิเจน จำนวน 3 อะตอม โดยเครื่องกำเนิดโอโซนจะแปลงออกซิเจนบริสุทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลออกซิเจนจำนวน 2 อะตอม จากแหล่งกำเนิดให้กลายเป็นโอโซน  เมื่อโมเลกุลของโอโซนผสมกับเลือดที่นำออกมาจากผู้รับการบำบัด (ประมาณ 200 cc ) และถูกนำกลับเข้าไปในร่างกาย แล้วโมเลกุลของโอโซนจะเกิดการแตกตัวออกเป็น 2 ส่วน

อ่านเพิ่มเติม
ร้อยไหม

ร้อยไหม Thread Lift

ร้อยไหม คือการยกกระชับ และฟื้นฟูผิวโดยการ ร้อยไหม ละลายชนิด PDO (Polydioxolane) ซึ่งเป็นไหมละลายที่มีความปลอดภัยสูง บริเวณที่ร้อยไหมจะเกิดการกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดใหม่ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ที่สร้างเส้นใยคอลลาเจน และกระตุ้นเมตาบอลิซึ่ม การใช้ไหมละลายจึงเป็นการฟื้นฟูสภาพผิวพร้อมยกกระชับไปในตัว

อ่านเพิ่มเติม
การล้างพิษตับ

การล้างพิษตับ Liver Detoxification

ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะทำหน้าที่ให้แก่ร่างกายหลายประการ เช่น สร้างนี้เพื่อใช้ช่วยย่อยอาหาร สังเคราะห์วิตามินเอ สังเคราะห์สารที่ทำให้เลือดแข็งตัว นอกจากนี้ ตับยังทำหน้าที่กำจัดสารพิษออกจากร่างกายที่ได้รับสารพิษต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมด้วย การล้างพิษตับหรือ Liver Detoxification เหมาะสำหรับผู้ดื่มสุราเป็นประจำ ผู้ที่ท่านอาหารไม่ถูกหลักอนามัย เช่น อาหารรสจัด หรือนักธุรกิจที่พักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอ ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอและมีสารพิษสะสมอันเป็นสาเหตุทำตับทำงานหนักและเกิดโรคต่าง ๆ เช่น ตับอักเสบ ฝีในตับ ตับแข็ง มะเร็งในตับ และยังนำไปสู่โรคไตอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม
การสวนล้างลำไส้ใหญ่

Colon Hydrotherapy

หรือที่รู้จักกันชื่อ Colonic คือ การสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยน้ำบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นกระบวนการล้างทำความสะอาดลำไส้ใหญ่ เพื่อที่จะกำจัดสิ่งสกปรก ของเสีย สารพิษ ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการเจ็บป่วยอันไม่พึงประสงค์ต่างๆให้หมดไป และช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

อ่านเพิ่มเติม
การฉีดสารฟิลเลอร์

การฉีดสารตกแต่งใบหน้าฟิลเลอร์

สารที่ใช้ตกแต่งใบหน้าในปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น โบท๊อกซ์ คอลลาเจน  โดยสารตกแต่งมักใช้เพื่อเพิ่มความอิ่มของใบหน้า, ริมฝีปาก, ใต้ดวงตา, เพิ่มขนาดของอวัยวะต่างๆ และใช้ลดริ้วรอยบริเวณใบหน้า เนื่องจาก

อ่านเพิ่มเติม
การฉีดสารโบท็อกซ์

การฉีดสารโบโทลินัม

การฉีดสารโบโทลินัม (Botulinum Injection)

เป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อไม่สามารถหดตัวได้ตามปกติ อนึ่ง การเกิดรอยเหี่ยวย่นของใบหน้านั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการหย่อนตัวของผิวหนัง และการหดตัวของกล้ามเนื้อใบหน้าบางมัด ทำให้เกิดรอยตีนกาที่หางตา
อ่านเพิ่มเติม