โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพ และชะลอวัย

อายุที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และที่มาคู่กับอายุที่เพิ่มขึ้นก็คือความเสื่อมของเซลล์ ความเสื่อมของเซลล์เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาของคนหลายคน เพราะเป็นการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงของระบบการทำงานของร่างกาย จึงมีการศึกษาและพัฒนาศาสตร์ที่ทำการรักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ขึ้นมา ซึ่งศาสตร์นั้นคือ 

เวชศาสตร์ชะลอวัย ( Anti Aging Medicine )

การรักษาจะเน้นรักษาแบบป้องกันแบบองค์รวม คือ การดูแลระบบการทำงานของร่างกายทั้งร่างกายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีหรือมีประสิทธิภาพการทำงานลดลงตามกาลเวลาที่เพิ่มขึ้นของร่างกาย พร้อมทั้งค้นหาสาเหตุของความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับร่างกายว่ามีสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไร เพื่อที่จะได้ทำการป้องกันไม่ให้สาเหตุดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อการทำงานของระบบ จนทำให้เกิดอาการป่วยหรือการเสื่อมเกิดขึ้นอีก   

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

… การรักษาแบบเวชศาสตร์จะต่างจากการรักษาแบบทั่วไป เพราะว่าการรักษาแบบทั่วไปเมื่อมีอาการป่วยแล้วจึงจะไปหาหมอเพื่อทำการรักษาให้หายจากโรคที่เป็นอยู่ โดยแพทย์จะทำการรักษาอาการที่เป็นอยู่อย่างให้หายไป แต่ไม่ได้รักษาที่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดอาการป่วยดังกล่าว เราจึงมีโอกาสที่จะป่วยแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก เพราะสาเหตุที่ทำให้เราป่วยยังอยู่ภายในร่างกายนั่นเอง เช่น คนที่มีอาการไอ มีน้ำมูก เมื่อไปพบแพทย์ทำการรักษา แพทย์จะให้ทานยาแก้ไอกับยาลดน้ำมูกเพื่อรักษาอาการดังกล่าวให้หาย

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

โอโซนบำบัด
vitamin
acupuncture

“เวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นการดูแลรักษาที่ช่วยลดความเสื่อมที่เกิดขึ้น

จึงช่วยลดความชราที่เกิดขึ้นกับร่างกายให้ลดลงหรือเกิดขึ้นช้าลงได้”