โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพ และชะลอวัย

       เป็นการดูแลรักษาสุขภาพโดยเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การรักษาสมดุลของร่างกาย นับตั้งแต่ฮอร์โมน สารอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ และระบบชีวเคมีในร่างกายให้มีความสมดุล  เป็นการดูแลระดับเซลล์ เพื่อฟื้นฟูจากภายใน สู่ภายนอก

โอโซนบำบัด
vitamin
acupuncture