ABOUT US

สเต็มเมดคลินิก (จตุรเวชคลินิก) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550 เป็นสถานบริการด้านสุขภาพและความงาม ให้บริการโดยมุ่งเน้น การบริการเกี่ยวกับ เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ (Regenerative medicine) การล้างสารพิษ (Detoxification)  ศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging)  การดูแลผิวพรรณ และความงาม ทั้งภาพนอก และในระดับเซลล์ มั่นใจกับการบริการจากใจของเรา  เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของท่าน  และพบกับนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความงาม  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมนี และอื่นๆ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มากว่า 10 ปี  อีกทั้งยังมีการให้คำปรึกษา การรักษาโรคเรื้อรัง และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ร่วมด้วย

 

VISION

เป็นศูนย์บริการสร้างเสริมสุขภาพและความงาม โดยเวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ  และชะลอวัย พร้อมด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อดูแลให้ท่านได้ย้อนวัยสู่ความสดใส แข็งแรง  ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ควบคู่กับการฟื้นฟูร่างกายระดับเซลล์ ไปพร้อมๆกัน

stemmed

MISSION

ให้บริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพ และความงาม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งมั่นให้การบริการดุจญาติมิตร ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และเป็นกันเอง มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ ของบุคลากร ด้านการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการศึกษา หานวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพที่ทันยุค ทันสมัยอยู่เสมอ  เพื่อการดูแลสุขภาพที่คลอบคลุม และ เป็นมาตรฐานสากล เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพตนเอง ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

PHILOSOPHY

ภาวะเสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิด  การปล่อยให้อวัยวะเสื่อมจนเป็นโรคแล้วค่อยมารักษานั้น แลดูจะช้าไปแล้ว สาเหตุแห่งความเสื่อมของคนเรานั้นนอกจากฮอร์โมนที่ลดลง ยังเกิดจากการดำเนินชีวิตที่ไม่ดี มีค่านิยมที่ผิดๆ  เช่น กินมาก ออกกำลังกายน้อย สูบบุหรี่ ดื่มสุรา พักผ่อนไม่เพียงพอ นอนดึก มีความเครียด และอนามัยที่ไม่ดีจนเรื้อรัง พฤติกรรมเหล่านี้ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษจะค่อยๆ ทำลายสุขภาพร่างกายของเราตลอดเวลาและมากขึ้น  ดังนั้นเราควรดูแลสุขภาพในทุกช่วงเวลา หากเราสามารถตรวจพบภาวะเสื่อมได้ก่อน ก็จะสามารถหาหางป้องกัน หรือแก้ไขได้เร็ว ซึ่งทิศทางการแพทย์ในอนาคต ให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่ารักษา รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพร่างกายในนะดับเซลล์ เพื่อให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับโรคร้ายแรงต่างๆ ได้ดีกว่าการรักษาที่มุ่งเน้นการให้ยาทำลายเชื้อโรค ที่หลายครั้งพบว่ามีผลข้างเคียงทำร้ายร่างกายของผู้ป่วยไปด้วย

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ และชะลอวัย (Regenerative Medicine and Anti-Aging) ได้รับความสนใจจากทั่วโลก เป็นศาสตร์แห่งการดูแลรักษาสุขภาพโดยเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การรักษาสมดุลของร่างกาย นับตั้งแต่ฮอร์โมน สารอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ และระบบชีวเคมีในร่างกายให้มีความสมดุล  เป็นการดูแลรักษาสุขภาพจากภายใน โดยการวิเคราะห์ การทำงานของเซลล์ต่างๆ ของอวัยวะ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลรักษาสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค และทำให้บุคคลมีอายุยืนยาว พร้อมกับการมีสุขภาพที่ดี  

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ และชะลอวัย  (Regenerative Medicine and Anti-Aging) จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ในการวางแผนการดูแลสุภาพ เพื่อตัวคุณเอง และคนที่คุณรักได้ อีกทางเลือกหนึ่ง